Hostwinds Tutorials

Zoekresultaten voor:


Inhoudsopgave


Een back-up maken van één database
Back-up maken van meerdere databases
Een back-up maken van alle databases
Database (s) herstellen

Hoe een back -up te maken en de MySQL -database te herstellen met MySqldump

Trefwoorden: MySQL 

Een back-up maken van één database
Back-up maken van meerdere databases
Een back-up maken van alle databases
Database (s) herstellen

Met MySqldump kunt u snel en efficiënt een back-up maken van een enkele database, meerdere databases of zelfs alle databases op uw server. Dit vereist Shell-toegang tot de server die u wilt uitvoeren van de opdrachten en de MySQL-inloggegevens voor uw gebruiker (s).

SSH-toegang is niet toegestaan op onze gedeeld of bedrijf gedeelde diensten.

Een back-up maken van één database

Aanback, een enkele database, log in via SSH en voer de volgende opdrachten uit.

Gebruik:

mysqldump -u user -p[user_pass] [database_name] > dumpfile.sql

Voorbeeld:

mysqldump -u root -pABC123 exampledb > exampledbdump.sql

Het bestandspad voor uw database (.sql) back-up zal uw huidige werkmap zijn. U kunt ook een absoluut pad gebruiken, zoals /root/exampledbdump.sql

Back-up maken van meerdere databases

Als u twee of meer databases wilt maken, moet u -Databases opgeven, gevolgd door de namen van de databases die u wilt back-uppen.Vergeet niet dat de databasebruiker privileges moet hebben om toegang te krijgen tot de database die wordt ondersteund.

Gebruik:

mysqldump -u user -p[user_pass] –databases [database_name] [database_name] [database_name] > dumpfile.sql

Voorbeeld:

mysqldump -u root -pABC123 –databases exampledb sampledb testdb > exampledb_sampledblsql_testdb.sql

Een back-up maken van alle databases

Voer de volgende opdracht uit om een back-up te maken van alle huidige databases

Gebruik:

mysqldump -u user -p[user_pass] –all-databases > all-dbs.sql

Voorbeeld:

mysqldump -u root -pABC123 –all-databases > all-dbs.sql

Database (s) herstellen

Herstel databases met de volgende opdracht

Gebruik:

mysql -u user -p[user_pass] [database_name] < dumpfile.sql

Voorbeeld:

mysql -u root -pABC123 exampledb < exampledbdump.sql

Geschreven door Michael Brower  /  september 28, 2017