Hostwinds Tutorials

Zoekresultaten voor:


Inhoudsopgave


Basisconfiguratie
Banen en diensten
Kernel, opstarten, hardware
Softwarebeheer
Gebruikersbeheer
Bestandssystemen, volumes en schijven
Netwerken
Beveiliging en identiteit
Beheer van middelen

Algemene commando's (CentOS 7)

Trefwoorden: CentOS Web Panel 

Basisconfiguratie
Banen en diensten
Kernel, opstarten, hardware
Softwarebeheer
Gebruikersbeheer
Bestandssystemen, volumes en schijven
Netwerken
Beveiliging en identiteit
Beheer van middelen

Algemene opdrachten voor CentOS 7-specifieke besturingssystemen staan hieronder

Basisconfiguratie

Query of systeemlocale localectl De huidige tijd en datum weergeven date timedatectl Datum en tijd synchroniseren timedatectl SSH / etc / ssh / ssh_config configureren
/ etc / ssh / sshd_config

Banen en diensten

Maak een lijst van alle services systemctl -at service
ls /etc/systemd/system/*.service
ls /usr/lib/systemd/system/*.service
Lijstservices die SystemCTL -T-service uitvoeren -State = Actieve start- en stop-services. Vervang door de naam van het Service SystemT-start
SystemCTL Stop Inschakelen en Diensten uitschakelen. Vervang door de naam van het SERVICE SYSTEMCTL
SystemCTL om de check-servicestatus uit te schakelen. Vervang door de status van de servicenaamsystemen. Zie of een service is ingeschakeld. Vervang door de servicenaam SystemctL is-ingeschakeld configureer logs /etc/rsyslog.conf
/etc/rsyslog.d/*.conf Logboeken bekijken / var / log journalctl Bestanden zoeken zoeken Archief maken tar
cpio

Kernel, opstarten, hardware

Single User Rescue-modus Bevestig Rd. een pauze of init = / bin / bash naar kernel cmdline power off systeem Poweroff
systemctl poweroff Halt Systeemstop
systemctl halt Reboot Systeem herstart
systemctl reboot Configureer GRUB / etc / default / grub
grub2-mkconfig
grub-set-default Kernelparameters weergeven sysctl -a
cat / proc / cmdline Kernelmodule laden modprobe Kernelversie bekijken rpm -q kernel
uname -r

Softwarebeheer

Installeer software yum install
yum group install Bekijk software-info yum info
yum group info Update Software yum update Upgrade Software yum upgrade Configureer Software Repositories /etc/yum.repos.d/*.repo Find Package Owning File rpm -qf bestandsnaam
yum biedt bestandsnaam-glob Softwareversie bekijken rpm -q pakketnaam Geïnstalleerde software bekijken rpm -qa
yum list geïnstalleerd

Gebruikersbeheer

Gebruiker aanmaken useradd Verwijder gebruiker userdel Bekijk of wijzig gebruikersgegevens usermod
/ etc / passwd
vipw
id Gebruikersgroep aanmaken groupadd Gebruikersgroep verwijderen groupdel Groepsdetails wijzigen groupmod
/ etc / group Gebruikerswachtwoord wijzigen passwd Gebruikersrechten wijzigen usermod
visudo Groepsmachtigingen wijzigen groupmod
visudo Wijzig wachtwoordbeleid chage Bekijk gebruikerssessies w

Bestandssystemen, volumes en schijven

Schijfmachtigingen maken / wijzigen fdisk
gdisk
gescheiden
ssm create Format Schijfpartities mkswap Defragmenteren Schijfruimte fsck Mount Storage mount
/ etc / fstab Mount en activeer Swap / etc / fstab
swapon -a Bekijk vrije schijfruimte df Controleer of repareer bestandssysteem fsck Wijzig bestandsrechten chmod
chown
chgrp
umask Bestandskenmerken wijzigen chattr Toegangscontrolelijst wijzigen setfacl

Netwerken

Wijzig de naamomzetting / etc / hosts
/etc/resolv.conf Configureer hostnaam hostnamectl
/ etc / hostname Bekijk netwerkinterface-informatie ip addr
teamdctl
bridge Bekijk routes ip route Configureer routes ip route add Configureer Firewall firewall-cmd Bekijk Poorten / Sockets ss
lsof

Beveiliging en identiteit

Configureer beveiligingssysteem / etc / selinux / config chcon
restorecon
semanage
setsebool LDAP, SSSD authconfig
authconfig-tui Netwerkgebruikers getent

Beheer van middelen

Verander Procesprioriteit leuk
renice Change Process Run Location tasket Een proces doden doden
pkill Bekijk Systeemgebruik top
ps
ss
vmstat Bekijk schijfgebruik df

Geschreven door Hostwinds Team  /  april 25, 2018